ESS-Drän Bygg

ESS-Drän dräneringsrör

Case Vasa Centralsjukhus

Projektet består av en tillbyggnad till Vasa Centralsjukhus: Utrymmen för apoteket, undersökningsutrymmen, förråds- och arkiveringsutrymmen samt en bäddavdelning. För projektet valdes ESS-Drän -dräneringsrör för att säkerställa en trygg och varaktig funktion som förebygger fuktproblem även i framtiden.