ESS-Drän Infra

ESS Drän dräneringsrör

Case Norra Länken, Stockholm

ESS-Drän dräneringsrör används på Norra länken, ett av norra Europas största vägtunnelprojekt.

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati.
Läs mera.