Norra länken, Stockholm

Norra länken är en ny trafikled i tunnlar i Stockholm mellan Tomteboda–Norrtull-Roslagstull–Frescati–Värtan. Norra länken byggs i nära samarbete med Stockholms stad för att skapa en bättre trafiksituation i Stockholm och en bättre miljö i inner-staden.

Alla vägtunnlar är enkelriktade. De är totalt 13 km, varav 9 km bergtunnlar och 4 km betongtunnlar.

Trafikverket
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/E20-norra-lanken/Om_projektet/