Utmärkt funktionssäkerhet

Ess-Drän dräneringsröret erbjuder pålitlig funktionssäkerhet.

Dräneringsrör ESS-Drän markdränering dränering gravitation hållbar

Ess-Drän skyddar effektivt ditt byggnadsprojekt.

Välj Ess-Drän dräneringsröret då du vill ha en funktionssäker och underhållsfri lösning. På samma gång sparar du pengar och bibehåller värdet på din fastighet även i framtiden.

Kunderna vänder sig till oss då byggnadsprojektet kräver höga krav på dräneringslösningen, funktionssäkerheten och att dräneringsröret är underhållsfritt och driftsäkert.

Ess-Drän dräneringsrören lämpar sig till effektiv torkning av jorden genom dränering. Passande objekt kan vara bland annat byggnaderskonstruktioner, vägar, industri- samt idrottsanläggningar, där det ställs hårda krav på lång funktionssäkerhet.
Dräneringslösningen lämpar sig även till speciellt svåra markförhållanden där höga krav ställs på funktionssäkerheten.

ESS Drän dräneringsrör

Ess-Drän genomskärning

Ess-Drän dräneringsrör är
– Effektiva och trygga
– Funktionssäkra
– Kostnadseffektiva
– Underhållsfria

Ess-Drän dräneringsrör erbjuder märkbara fördelar i jämförelse med ett traditionellt rör:

 1. Funktionssäker
Det finns ingen risk för igensättning i ett Ess-Drän rör. Separationen av vatten och jordpartiklar sker med hjälp av gravitationsprincipen. Tack vare gravitationen följer inget skräp in i röret som kunde täppa till det.
Inne i röret verkar en hög flödeshastighet av vatten vilket innebär att vattnet kan lösgöra partiklar som eventuellt lämnat i röret vid installationen. För att fylla runt Ess-Drän röret kan man tryggt använda krossgrus i storlek 8-16 mm vilket hjälper vattnet att lättare hitta till röret.
Röret är förutom vid slitsen tätt, detta gör att vattnet lätt kan ledas bort. Röret väter inte ner marken eftersom vattnet inte rinner tillbaka. Genom att marken hålls torr motverkar det att rötter tränger in i röret.
Visste du att ett traditionellt dräneringsrör fungerar enligt filtreringsprincipen. Vattenmängderna rinner då långsamt genom ett tätt filtrerande lager jord och tyg in i röret via små hål i rörets yta. Filtrering betyder i praktiken att dess funktion är att bli igensatt. Efter det bör röret bytas till ett nytt. Ett dräneringsrör som grundar sig på filtrering innebär att 90% av effekten försvinner inom 3 år från installation (Test av Chalmers tekniska högskola)

2. Underhållsfritt
Ess-Drän är underhållsfritt eftersom:

  • röret inte fungerar enligt filtreringsprincipen
  • ovälkomna partiklar når inte in i röret
  • rötter hittar inte in i röret
  • ett snabbt vattenflöde ger hög självrensningsförmåga

3. Kostnadseffektivt
Genom att välja Ess-Drän dräneringsrör åstadkommer du inbesparningar nu och i framtiden. Du sparar bl.a på fyllnadsmaterial och undviker samtidigt framtida underhålls- och saneringskostnader. Ess-Drän kräver heller ingen filterduk.

Gör för en gång allt rätt och spara:

  • som fyllnadsmaterial runt Ess-Drän röret kan du använda 8-16 mm kross
  • Ess-Drän fungerar utan tvättat grus och filterdukar
  • röret behöver inte sköljas med högtryckstvätt
  • dräneringstekniken skiljer sig från filtrering, Ess-Drän funktionen är fortsättningsvis lika effektiv nu som senare.

Bekanta dig noggrannare produktuppgifter: Ess-Drän dräneringsrör och gravitationsseparation.

Be om offert eller fråga mera om dräneringsröret

Undvik problem som orsakats av fukt och ta kontakt före du påbörjar arbetet med dräneringen. Via oss är det möjligt att få andra dräneringsprodukter, brunnar och muffkrokar. Leverans till hela Sverige.