ESS-Drän dräneringsrör

Case Vasa Centralsjukhus

Projektet består av en tillbyggnad till Vasa Centralsjukhus: Utrymmen för apoteket, undersökningsutrymmen, förråds- och arkiveringsutrymmen samt en bäddavdelning. För projektet valdes ESS-Drän -dräneringsrör för att säkerställa en trygg och varaktig funktion som förebygger fuktproblem även i framtiden.

ESS-Drän Bygg

ESS Drän dräneringsrör

Case Norra Länken, Stockholm

ESS-Drän dräneringsrör används på Norra länken, ett av norra Europas största vägtunnelprojekt.

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati.
Läs mera.

ESS-Drän Infra